Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Verzetshof. Heb je nog andere vragen? Neem dan contact met ons op!

verkoopprocedure en vragen over de kavels en de mogelijkheden

CLOSED

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Wanneer gaat het project in de verkoop?

Op 11 maart 2022 van 16:00 tot 18:00uur zal er een start verkoop event plaatsvinden aan de Verzetstraat 76, 7671GL in Vriezenveen. Iedereen die zich heeft aangemeld via de website krijgt ruim van te voren een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst. Tijdens dit evenement zijn wij aanwezig om uw vragen te beantwoorden over het project en kunt alle verkoopstukken bekijken. Kunt u hier niet bij aanwezig zijn dan is dit geen probleem.

De ingeschreven geïnteresseerden ontvangen alle verkoopstukken ook digitaal per mail. Daarnaast zullen alle verkoopstukken vanaf de start verkoop te downloaden zijn op de website van Het Verzetshof.

Hoe werkt het na de start verkoop?

Vanaf dit moment is de inschrijving officieel geopend en is het mogelijk om uw inschrijfformulier en eventuele financiële check  in te leveren via info@verzetshof.nl of per post kunt u dit sturen naar KROON-BV, Stationsstraat 37, 7622LW Borne onder vermelding van “Verzetshof”. 

Uw inschrijving dient zo compleet mogelijk te zijn. U ontvangt een bevestiging wanneer wij uw inschrijving succesvol hebben ontvangen. U heeft tot vrijdag 25 maart 15:00 uur de tijd om u in te schrijven.

Welke partij is verantwoordelijk voor de verkoop van de kavels verkoopt de kavels?

KROON B.V. is verantwoordelijk voor de verkoop van de kavels van het Verzetshof. Vragen over de kavels?

Bel ons dan op 074 – 792 00 10 en vraag naar Charlotte Schmittmann. 

Hoe werkt de toewijzing?

De kavels worden toegewezen voor de toewijzing is afhankelijk van de voorwaarden die u stelt. Indien u géén voorbehoud financiering heeft en/of direct wilt kopen zonder optieperiode dan maakt u meer kans.

Krijgen inwoners uit Vriezenveen voorrang?

Nee, er wordt toegewezen op basis van voorwaarden.

Hoe weet ik of ik een optie heb gekregen?

Als u wordt toegewezen dan krijgt u hiervan persoonlijk bericht van Charlotte Schmittmann van KROON en wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk optiegesprek.

Hoe lang heb ik een optie?

Een optie geldt in basis voor 12 weken. In deze periode heeft u de gelegenheid om uw keuze te overwegen en eventueel aanvullende vragen te stellen. Na deze optieperiode wordt u gevraagd of wilt kopen of af ziet van de optie, waardoor andere kopers een kans krijgen.

Ik wil mijn optie verlengen kan dat?

De eerste optietermijn van 12 weken is vrijblijvend en zonder kosten. Heeft u een verlengde optie – 8 weken tegen de  vergoeding van € 2.000,00 – dan kunt u wel van de optie af, echter kunt u de € 2.000,00 niet terug vorderen.

Ik wil kopen en dan?

Indien u aangeeft dat u wilt kopen dan zullen wij een koopovereenkomst opstellen. Deze wordt vervolgens zorgvuldig met u doorgenomen om te controleren of alle gegevens goed zijn ingevuld. De basis overeenkomsten zonder persoonlijke gegevens ontvangt u ook tijdens het gesprek met KROON nadat u een kavel toegewezen heeft gekregen.

Wat gebeurd er nadat ik heb getekend?

Na de ondertekening van de overeenkomsten heeft u indien u hier gebruik van maakt twee maanden de tijd om de financiering definitief af te ronden. Bij het onderdeel “Financiering” vindt u hier de meest gestelde vragen.

CLOSED

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Welke architectuur en andere voorschriften gelden er voor het plan?

Bekijk hier het Beeldkwaliteitsplan.

Wat is de ligging en wat zijn de afmetingen?

Het formaat van de kavels wisselt en is terug te vinden op de kavelkaart en het kavelpaspoort.

Is er al verkoopdocumentatie beschikbaar?

Bekijk hier de verkoopdocumentatie die op dit moment beschikbaar is. Indien u een optie krijgt zal KROON u voorzien van de overige contractdocumentatie.

Is er een vaste architect?

Nee, u bent vrij in het kiezen van een Architect.

Is er een vaste aannemer?

Nee, u bent zelf vrij in het kiezen van een aannemer.

Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

U bent geheel vrij in de indeling en architectuur van uw woning mits dit past binnen de kaders gesteld in het beeldkwaliteitsplan.

Wanneer kan ik bij de aannemer terecht?

Dit bepaalt u zelf, maar het is verstandig om eerst het gesprek met de architect te voeren alvorens u vervolggesprekken voert met een aannemer. Het kan uiteraard dat u al een aannemer of ontwerp heeft. Dan kunt u dit uiteraard voorleggen aan uw architect.

Welke voorzieningen zijn aangebracht op de bouwkavel?

Sinds juli 2018 is het gasloos bouwen van toepassing wel worden er voorzieningen aangebracht voor water, elektra, riolering en glasvezel. Daarnaast worden bij het woonrijp maken (na oplevering) de hagen geplant zoals op de verkooptekening staat vermeld. Deze dient u ook in stand te houden.

Wanneer wordt de kavel uitgezet?

Het uitzetten van de kavel gebeurt samen met het uitzetten van de rooilijn na verlening van de omgevingsvergunning én nadat de notariële akte gepasseerd is. De akte wordt gepasseerd nadat minimaal 5 woningen zijn verkocht.

Mag ik een kelder realiseren?

Ja, het is mogelijk om een kelder te realiseren. Houdt wel rekening met de hoge grondwaterstand in Vriezenveen.

Is er een maximum inhoud?

Er is geen maximum inhoud meegegeven, wel een maximum te bebouwen oppervlak zoals aangegeven

Wat zijn de afmetingen van de kavels, bouwblokken etc.?

Bekijk hiervoor het kavelpaspoort.

Hoe is de bodem van de kavels?

De kwaliteit van de bodem (of de grond schoon is) is onderzocht en de kavel is geschikt bevonden om te wonen. De draagkracht per kavel is nog niet bekend. U kunt hiervoor het best een sonderingsonderzoek laten uitvoeren, zodat de funderingskosten inzichtelijk worden – indien u dit wenst – voordat u overgaat tot koop. U bepaalt zelf of u het onderzoek vooraf wilt laten uitvoeren of tijdens de bouwwerkzaamheden en zo ja bij welk bedrijf/aannemer. Let wel deze werkzaamheden kunnen pas na levering en sloop van de huidige bebouwing worden uitgevoerd.

Wat moet ik met overtollige grond?

De vrijkomende grond bij de bouwwerkzaamheden dient u op het eigen terrein te verwerken. Indien u meer grond over houdt dient u dit zelf (in overleg met uw aannemer) af te voeren. Wij zullen ten tijde van de sloop er rekening mee houden dat er 10 woningen komen, zodat er zo min mogelijk grond afgevoerd hoeft te worden.

Wanneer mag ik starten met de bouw?

U mag pas starten op de bouwplaats nadat de omgevingsvergunning verleend is en de notariële akte is gepasseerd.

Wat is de bouwtermijn?

Nadat de notariële akte gepasseerd is dient u binnen een 1 jaar te starten met de bouwwerkzaamheden en binnen 2 jaar na aktepassering dient de bouw voltooid en gebruiksklaar te zijn.

Financiering

CLOSED

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Wat is de kavelprijs?

Bij start verkoop zullen de prijzen bekendgemaakt worden. De prijslijst komt dan bij de verkoopstukken te staan.

Hoe weet ik of ik de kavel kan betalen?

U kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur. In dit gesprek krijgt u een goed beeld of u de kavel kunt betalen en wat uw toekomstige maandlasten zullen zijn.

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

In de overeenkomsten zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. De periode geldt voor 2 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst. Na deze periode wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra u in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Wat als ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast?

In de overeenkomsten zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als u onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kunt u binnen een periode van 2 maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. U kunt dit doen door de ontbinding aan te vragen aangevuld met tenminste 2 afwijzingen van geldverstrekkers.

Wanneer start ik met betalen?

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte betaalt u de koopsom van de grond. De aanneemsom voor uw woning betaalt u vervolgens in termijnen aan een aannemer vanaf het moment dat de bouw start.

Wie regelt de betaling?

De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van de verschuldigde koopsom.

Kan ik mijn woning (deels) met eigen geld betalen?

Ja, dat is mogelijk. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk aan de notaris door te geven. Dit in verband met het inplannen van de afspraak voor het passeren van de aktes.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een woning koop?

U koopt de kavel vrij op naam, maar u moet naast de bouw van een woning altijd rekening houden met extra kosten. Zo heeft u bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten).

Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen?

Wij hebben een vaste notaris aangesteld voor dit project. Dit is VWZ Notarissen uit Almelo.

Wat is mijn transportrente?

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koopovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Ik heb nog een huis te verkopen, zijn er voor mij mogelijkheden om dubbele lasten te voorkomen?

Dubbele maandlasten zijn niet of nauwelijks te voorkomen. De dubbele maandlasten zijn wel fiscaal aftrekbaar met een maximum van 2 jaar.

Wat kost het om een huis te bouwen?

Om een exacte bouwprijs te weten zal er een bouwtekening van uw huis moeten zijn. Vervolgens kan een aannemer op basis van deze bouwtekening een offerte uitwerken.

Om u een ruwe indicatie te geven dient u rekening te houden dat een woning laten bouwen circa 500-700 euro inclusief BTW per m3 kost een en ander afhankelijk van uw wensen, architectuurstijl en afwerkingsniveau. Dit is zonder bijkomende kosten voor architect, constructeur, aansluitkosten, keuken, inrichting, tuinaanleg etc. Houdt ook hier rekening met de nodige kosten.

Vergunningen

CLOSED

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Hoe lang duurt het verlenen van een omgevingsvergunning?
Gemiddeld een periode van 6 – 8 weken. Houdt u er wel rekening mee dat het regelmatig voorkomt, t.b.v. de financiering, dat een omgevingsvergunning onherroepelijk moet zijn. Dat betekent dat de verleende omgevingsvergunning nog 6 weken ter inzage moet liggen. Totale periode is dan 12 – 14 weken.
Hoe lang ligt de omgevingsvergunning ter inzage?
De omgevingsvergunning ligt 6 weken ter inzage, dan pas is de omgevingsvergunning onherroepelijk. Houdt u rekening met deze termijn i.v.m. de financiering.
Kan ik tijdens de optieperiode en/of voordat de koopovereenkomst getekend is een omgevingsvergunning aanvragen?
Ja, dat kan op eigen kosten en eigen risico. Echter kunt u pas gebruik maken van de omgevingsvergunning (lees: beginnen met bouwen) nadat deze rechtsgeldig is én pas nadat de grond uw eigendom is. Dit is na passering notariële akte. In de vergunning staat aangegeven wanneer deze rechtsgeldig wordt. De vergunning wordt ingetrokken als de kavel niet wordt gekocht, u dient echter wel de legeskosten te voldoen aan de gemeente Twenterand.
Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?
Veelal doet uw architect of aannemer dit voor u. Dit wordt gedaan via het digitale loket: www.omgevingsloket.nl.
Kan de bouw stop gelegd worden als ik bouw volgens de omgevingsvergunning?
Normaliter wordt een bouw pas stil gelegd wanneer er afwijkend wordt gebouwd t.o.v. de verleende omgevingsvergunning.

Overige vragen

CLOSED

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Wat is het verschil tussen de verkoopovereenkomst en het passeren van de akte?

Met de verkoopovereenkomst komen u en KROON BV overeen dat u een kavel gaat kopen. De verkoopovereenkomst is een overeenkomst die we onderling aangaan. Deze wordt na ondertekening door beide partijen toegezonden aan notariskantoor VWZ Notarissen in Almelo.

Indien het bestemmingsplan onherroepelijk is, er voldoende kavels verkocht zijn en indien uw financieringstermijn is verstreken wordt u verzocht om een afspraak te maken bij de notaris voor het passeren. Via de notariële akte – bij de notaris dus –  gaat het eigendom van de kavel van KROON over naar u: dan bent ú de rechtmatig eigenaar van de kavel.

 

Hoe lang duurt het proces van optie tot notariële akte?
De termijn verschilt afhankelijk van of u wel of geen verlengde optie heeft gehad.

3 maanden – vrijblijvende optie

2 maanden – eventuele verlengde optie

2 maanden – van het sein “overgaan tot koop” tot datum passeren notariële akte

Wanneer is mijn nieuwe adres bekend?
De adresgegevens worden vermeld op de omgevingsvergunning, huisnummers worden niet eerder bekendgemaakt.
Kan ik beter een bestaand huis of een kavel kopen?
Een kavel met daarop een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar u geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heeft u de eerste jaren vrijwel niet. Daar komt bij dat u uw woning ook nog eens helemaal kunt laten voldoen aan uw eigen wensen.
Wanneer wordt gestart met de inrichting van de bouwwegen?

Zodra de eerste vijf (5) kavels verkocht zijn zullen wij de bouwwegen aanleggen, zodat tijdig de voorzieningen voor de realisatie van de woningen ook aanwezig is.

Wanneer wordt het gebied woonrijp gemaakt?

Wanneer alle kavels verkocht zijn en de grootste bouwwerkzaamheden zijn afgerond starten wij met de inrichting van het openbaar gebied als ook met de aanleg van de hagen. Dit laatste doen wij wel in de juist periode in verband met de groei.

Van wie koop ik de grond?
De grond koopt u van KROON; u sluit ook de koopovereenkomst met KROON. De aannemingsovereenkomst sluit u met uw eigen aannemer. Uw aannemer bouwt uw woning en is ook uw aanspreekpunt tijdens de bouwperiode van uw woning.

Interesse in een kavel
op het Verzetshof?

Schrijf u dan nu in! Dan houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het Verzetshof. Aan de aanmelding is geen enkele verplichting gebonden.