kom er achter hoe wij te werk gaan

Verkoopproces

Hier vindt u alle informatie over het verkoopproces van het Verzetshof Vriezenveen.

verkoopprocedure

CLOSED

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Fase 1 – Aanmelden als geïnteresseerde
In de interesse fase informeren wij geinteresseerden over het project. Hierin zullen wij steeds meer informatie geven over het project. In deze fase kan u zich oriënteren en kijken of dit project iets voor u is. Ook kan u zich als geinteresseerde aanmelden. Wanneer u aangemeld bent wordt u telkens als eerste op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen rondom het project.

In deze fase krijgt u antwoord op belangrijke vragen, zoals:

  • Welk deel van de kavel mag worden bebouwd?
  • Hoe hoog mag u bouwen?
  • Uit hoeveel verdiepingen mag uw woning bestaan?
  • Wat is de gewenste architectonische stijl?
Fase 2 – Start verkoop

De verkoop en inschrijving van Het Verzetshof gaat van start. Op 11 maart 2022 van 16:00 tot 18:00uur zal er een start verkoop event plaatsvinden aan de Verzetstraat 76, 7671GL in Vriezenveen. . Iedereen die zich heeft aangemeld via de website krijgt ruim van te voren een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst. Tijdens dit evenement zijn wij aanwezig om uw vragen te beantwoorden over het project en kunt alle verkoopstukken bekijken. Kunt u hier niet bij aanwezig zijn dan is dit geen probleem.

De ingeschreven geïnteresseerden ontvangen alle verkoopstukken ook digitaal per mail. Daarnaast zullen alle verkoopstukken vanaf de start verkoop te downloaden zijn op de website van Het Verzetshof. Vanaf dit moment is de inschrijving officieel geopend en is het mogelijk om uw inschrijfformulier en eventuele financiële check  in te leveren via info@verzetshof.nl of per post kunt u dit sturen naar KROON-BV, Stationsstraat 37, 7622LW Borne onder vermelding van “Verzetshof”.

Uw inschrijving dient zo compleet mogelijk te zijn. U ontvangt een bevestiging wanneer wij uw inschrijving succesvol hebben ontvangen. U heeft tot vrijdag 25 maart 15:00 uur de tijd om u in te schrijven.

Fase 3 – Toewijzing kavels

Nadat wij alle inschrijvingen hebben ontvangen zal de toewijzing plaatsvinden. De toewijzing vindt enkele dagen na sluiting van de inschrijving plaats op basis van voorwaarden en voorkeuren.

Wij maken een selectie op basis van voorwaarden, hoe minder voorbehouden, hoe meer kans. Als u een kavel toegewezen krijgt, wordt u gebeld. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u meer informatie over het verdere proces. Op het moment waarop het telefoongesprek plaatsvindt heeft u in feite een optie op de kavel. Ook zullen we een datum voor een eerste gesprek met u plannen. Dit gesprek zal plaats vinden binnen één week nadat u wordt gebeld. Houdt u hier rekening mee in uw agenda! De optie geldt voor een periode van twaalf (12) weken en gaat in na het eerste gesprek.

De inschrijvers die geen kavel toegewezen krijgen worden ook gebeld. U blijft, als u dat wilt, wel in ons bestand staan en kan later wellicht wel een kavel toegewezen krijgen. Komt er namelijk een kavel vrij, dan zoeken we opnieuw een koper voor het vrijgekomen kavel.

Fase 4 – Het verkoopgesprek van uw kavel

Wanneer u een optie toegewezen krijgt is de volgende stap een verkoopgesprek. Tijdens deze afspraak bespreken we hoe het verdere proces zal verlopen. Hier lichten wij uw kavel toe, de mogelijkheden in het bestemmingsplan, het vervolgtraject ten aanzien van uw optie en de later te sluiten koopovereenkomst en kunt u vragen stellen.
Het is aan te raden om tijdig op zoek te gaan naar een architect, dit is van belang voor de volgende stap!

Fase 5 – Kennismaking architect

Na het verkoopgesprek is het van belang om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij een door u geselecteerde architect. U bent niet gebonden aan een vaste architect en/of aannemer.
LET OP: begin tijdig met het zoeken naar een architect en maak op tijd een afspraak. Onze ervaring is dat het in de bouwwereld op dit moment erg druk is. Zo kunnen zij zich alvast verdiepen in de regelgeving die geldt voor woningen die op deze plek gebouwd mogen worden.

Daarnaast is het van groot belang dat u goed voorbereid naar het gesprek gaat. De volgende dingen zijn hierbij belangrijk:

  • De locatie en de mogelijkheden (bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan)
  • Uw budget
  • Uw programma van eisen voor wat betreft het aantal en de grootte van de ruimtes en het gebruik
  • Eventuele referentiebeelden (denk ook eens aan een moodboard)

In het gesprek met de architect is het dus van belang dat er gekeken wordt naar of u met het gestelde programma van eisen, budget en locatie een woning kunt realiseren. In deze fase wordt de basis gelegd voor het ontwerp van uw woning, de kosten, energiezuinigheid en zelfs het onderhoud dat er in de toekomst nodig zal zijn.

Fase 6 – Structuurontwerp

Uw architect zal veelal eerst een structuurontwerp maken. In een structuurontwerp wordt op basis van uw input de eerste ruimtelijke opzet van het ontwerp weergegeven.  In een handschets of in een computermodel worden nog onder materialen en details de ideeën weergegeven. Hierdoor is het ontwerp nog flexibel en kunnen mogelijke alternatieven worden vergeleken en beoordeeld zonder dat dit hoge kosten met zich meebrengt. In het ontwerp wordt onder andere rekening gehouden met de oriëntatie op de zon en op de kavel, de logistiek in de woning, de geldende regelgeving en het budget. Met het structuurontwerp kan u naar uw aannemer gaan om hen alvast de laten beginnen met het calculeren van de kosten van de bouw.

Fase 7 – Voorontwerp

Na het structuurontwerp volgt het Voorontwerp. Het ontwerp wordt in deze fase verder uitgewerkt en aangevuld tot een voorontwerp. Eventuele wijzigingen worden verwerkt. Vorm, materiaal en kleur van kozijnen, gevels en daken worden bepaald en vastgelegd. Na uw akkoord wordt het voorontwerp bij de gemeente Twenterand ingediend voor vooroverleg. De gemeente toetst daarbij het ontwerp en het bestemmingsplan. En het ontwerp wordt door de stadsbouwmeester aan het beeldkwaliteitsplan en daarmee aan “redelijke eisen van welstand” getoetst. Ondertussen kunt u op zoek naar een passende hypotheek en kunt u een keuze maken in de belangrijkste materialen, zoals metselstenen of dakpannen. Met dit voorontwerp kan de aannemer een definitieve calculatie maken.

Stap 8 – Kavel kopen (uiterlijk 12 weken na uw verkoopgesprek)

Wanneer u onderzocht heeft of al uw wensen mogelijk zijn binnen uw budget is het tijd om te beslissen of u uw optie om wil zetten in een koopcontract. Wanneer u het koopcontract getekend heeft kan u verder gaan met het ontwerpen van uw woning en het verdere proces doorlopen.

Mocht u aan 12 weken optietijd niet genoeg hebben dan kunt u de optie eenmalig verlengen met nogmaals 8 weken, hier zijn wel kosten aan verbonden (€ 2.000). Na de 2e optietermijn zal er definitief bepaald moeten worden of u wilt kopen of dat u afziet van de koop van de kavel. Indien u ervoor kiest om alsnog te kopen dan wordt het optiegeld met de koop verrekent.

Stap 9 - Transport bij de notaris

Nadat u de koopovereenkomst heeft getekend heeft u nog 2 maanden de tijd om uw eventuele financiering te regelen. Zorgt u ervoor dat u voor ondertekening van de overeenkomst weet waar u aan toe bent. Middels het opstellen van een financiële check kan een hypotheekadviseur u inlichten over uw mogelijkheden.
De grond wordt gekocht via de notaris. U wordt verzocht om een afspraak te maken bij de notaris, binnen 6 weken nadat de koopovereenkomst onherroepelijk is geworden. Veelal is dit ongeveer in de 3e of 4e maand na ondertekening van de koopovereenkomst.

Stap 10 - Vergunning

Nadat uw woning akkoord is bevonden door welstand en u de koopovereenkomst heeft getekend is het aan u om de woning uit te werken tot een definitief ontwerp en in te dienen als omgevingvergunning om uiteindelijk te mogen bouwen.

Stap 11 - Bouwrijp maken

Zodra 5 van de 10 kavels verkocht zijn zal gestart worden met de bouwrijp werkzaamheden en zullen de kavels gereed gemaakt worden voor het bouwen van een woning. Ook de riolering en nutsvoorziening worden aangelegd.

Stap 12 - Start bouw

Nadat u de vergunning heeft gekregen van de Gemeente Twenterand en u bent eigenaar van de grond dan kunt u starten met de bouw. Zorgt u wel voor dat u tijdig een aannemer selecteert die ook in de door u gewenste periode kan starten met de werkzaamheden. Op dit moment is het zéér druk in de bouwwereld en zal een goede voorbereiding noodzakelijk zijn om tijdig te kunnen starten.

Stap 13 - Woonrijp maken

Het mandelige binnengebied dat eveneens uw eigendom is, zal woonrijp worden gemaakt in overleg met alle bewoners. Dit zal plaats vinden zodra de meeste woningen opgeleverd zijn, zodat zo min mogelijk schade ontstaat aan de definitieve bestrating en beplanting.

Interesse in een kavel
op het Verzetshof?

Schrijf u dan nu in! Dan houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het Verzetshof. Aan de aanmelding is geen enkele verplichting gebonden.